Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru výpůjčky pozemků parc. č. 1887, parc. č. 47/3 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 16.01.2023 | Zveřejněno do: 01.02.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr vypůjčit předem vybranému zájemci níže uvedené pozemky nacházející se v k.ú. Sudoměřice. Pozemek parc. č. 1887 - orná půda o výměře 2517 m2, pozemek parc. č. 47/3 - ostatní plocha o výměře 419 m2. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.01.2023

Zveřejněno do: 01.02.2023