Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru vypůjčit pozemky parc.č. 3205/10, parc.č. 3205/9, parc.č. 1786/124 a část poz. parc.č. 1788/1 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.08.2022 | Zveřejněno do: 25.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr vypůjčit níže popsané nemovitosti v katastru nemovitostí: pozemek parc. č. 3205/10 - orná půda o výměře 66 m2, pozemek parc. č. 3205/9 - orná půda o výměře 300 m2, pozemek parc. č. 1786/124 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2, jehož součástí je stavby technického vybavení - vodárka a část pozemku parc. č. 1788/1 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 170 m2, vše zapsáno na LV č. 1 pro KÚ a obec Sudoměřice, a to předem vybranému nájemci. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.08.2022

Zveřejněno do: 25.08.2022