Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru směny pozemků mezi Obcí Sudoměřice a Žerotín a.s.

Značka: | Zveřejněno od: 05.09.2018 | Zveřejněno do: 21.09.2018 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">zveřejňuje záměr směnit svůj majetek</b>, a to tak, že:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: center;" align="center">z vlastnictví <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Obce Sudoměřice</b> přejdou do vlastnictví <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Žerotín a.s., se sídlem Strážnice, </b>tyto pozemky:</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="mso-add-space: auto; text-align: center; text-indent: -18.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none; margin: 0cm 0cm 10.0pt 39.05pt;" align="center">·        parc. č. 1395/4  druh pozemku ostatní plocha, výměra 16 m2,</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="mso-add-space: auto; text-align: center; text-indent: -18.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none; margin: 0cm 0cm 10.0pt 39.05pt;" align="center">·        parc. č. 1397/5 druh pozemku ostatní plocha, výměra 13 m2,</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="mso-add-space: auto; text-align: center; text-indent: -18.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none; margin: 0cm 0cm 10.0pt 39.05pt;" align="center">·        parc.č. 1399/7 druh pozemku ostatní plocha, výměra 12 m2,</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="mso-add-space: auto; text-align: center; text-indent: -18.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none; margin: 0cm 0cm 10.0pt 39.05pt;" align="center">·        parc.č. 3454 druh pozemku orná půda, výměra 1757 m2,</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="mso-add-space: auto; text-align: center; text-indent: -18.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none; margin: 0cm 0cm 10.0pt 39.05pt;" align="center">·        parc.č. 4351/1 druh pozemku vinice, výměra 139 m2,</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="mso-add-space: auto; text-align: center; text-indent: -18.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none; margin: 0cm 0cm 10.0pt 39.05pt;" align="center">·        parc.č. 4357/1 druh pozemku vinice, výměra 583 m2,</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="mso-add-space: auto; text-align: center; text-indent: -18.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none; margin: 0cm 0cm 10.0pt 39.05pt;" align="center">·        parc.č. 4402/1 druh pozemku vinice, výměra 342 m2,</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="mso-add-space: auto; text-align: center; text-indent: -18.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none; margin: 0cm 0cm 10.0pt 39.05pt;" align="center">·        parc.č. 4431/1 druh pozemku vinice, výměra 440 m2,</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">a</b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: center;" align="center">z vlastnictví <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Žerotín a.s., se sídlem Strážnice, </b> přejdou do vlastnictví <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Obce Sudoměřice</b> tyto pozemky:</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="mso-add-space: auto; text-align: center; text-indent: -21.8pt; mso-pagination: none; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: 1.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none; margin: 0cm 0cm 10.0pt 36.0pt;" align="center">·     parc. č. 1031/1 druh pozemku trvalý travní porost, výměra 3 176 m2,</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="mso-add-space: auto; text-align: center; text-indent: -18.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: 1.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none; margin: 0cm 0cm 10.0pt 32.2pt;" align="center">·     nově vzniklý pozemek parc.č. 3207/3 druh pozemku orná půda, výměra 45 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.851-114/2018,vypracovaný Bc.Petrem Kočvarou MBA, Strážnice.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">Bližší informace podá:</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">starosta obce p. Stanislav Tomšej, tel. 724 165 469</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">místostarosta obce p. František Mikéska, tel. 777 277 714</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">E- mail:  <a href="mailto:pod.sudomerice@seznam.cz">pod.sudomerice@seznam.cz</a></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">OÚ Sudoměřice č.p. 322</p>

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 05.09.2018

Zveřejněno do: 21.09.2018