Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru směny pozemků mezi Obcí Sudoměřice a Žerotín a.s.

Značka: | Zveřejněno od: 05.09.2018 | Zveřejněno do: 21.09.2018 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že:

z vlastnictví Obce Sudoměřice přejdou do vlastnictví Žerotín a.s., se sídlem Strážnice, tyto pozemky:

·        parc. č. 1395/4  druh pozemku ostatní plocha, výměra 16 m2,

·        parc. č. 1397/5 druh pozemku ostatní plocha, výměra 13 m2,

·        parc.č. 1399/7 druh pozemku ostatní plocha, výměra 12 m2,

·        parc.č. 3454 druh pozemku orná půda, výměra 1757 m2,

·        parc.č. 4351/1 druh pozemku vinice, výměra 139 m2,

·        parc.č. 4357/1 druh pozemku vinice, výměra 583 m2,

·        parc.č. 4402/1 druh pozemku vinice, výměra 342 m2,

·        parc.č. 4431/1 druh pozemku vinice, výměra 440 m2,

 

a

 

z vlastnictví Žerotín a.s., se sídlem Strážnice,  přejdou do vlastnictví Obce Sudoměřice tyto pozemky:

·     parc. č. 1031/1 druh pozemku trvalý travní porost, výměra 3 176 m2,

·     nově vzniklý pozemek parc.č. 3207/3 druh pozemku orná půda, výměra 45 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.851-114/2018,vypracovaný Bc.Petrem Kočvarou MBA, Strážnice.

Bližší informace podá:

starosta obce p. Stanislav Tomšej, tel. 724 165 469

místostarosta obce p. František Mikéska, tel. 777 277 714

E- mail:  pod.sudomerice@seznam.cz

OÚ Sudoměřice č.p. 322

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 05.09.2018

Zveřejněno do: 21.09.2018