Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru směny pozemků – Valcha

Značka: | Zveřejněno od: 13.05.2022 | Zveřejněno do: 30.05.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že: z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 přejde do vlastnictví předem vybranému zájemci (ČR - Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov): • pozemek parc.č. 2180 – orná půda – výměra 2 941 m2, • pozemek parc.č. 2192 – orná půda – výměra 10 738 m2, • pozemek parc.č. 2129 – orná půda – výměra 7 448 m2, • pozemek parc.č. 2750 – orná půda – výměra 3306 m2, • pozemek parc.č. 2753 – orná půda – výměra 2268 m2, vše zapsáno v KN na LV 1 pro obec a k.ú. Sudoměřice, a z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331: • pozemek parc.č. 1950 – trvalý travní porost – výměra 17 575 m2 • pozemek parc.č. 1951 – jiná plocha – výměra 68 m2, • pozemek parc.č. 1953 – orná půda – výměra 2 303 m2, tyto pozemky jsou zapsány v KN na LV 10 002 pro obec a k.ú. Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 13.05.2022

Zveřejněno do: 30.05.2022