Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru směny pozemků v lokalitě Pod Vápenkami

Značka: | Zveřejněno od: 05.05.2020 | Zveřejněno do: 22.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r s m ě n i t nově vzniklé pozemky ve vlastnictví Obce Sudoměřice p.č. 4903/3 o výměře 3m², p.č. 4903/2 o výměře 45m², p.č. 1591/25 o výměře 56 m², které vznikly na základě geometrického plánu č. 904-161/2019 zpracovaného Bc. Petrem Kočvarou, MBA (pozemky p.č. 4903/3 a p.č. 4903/2 vznikly oddělením z pozemku p.č. 4903; pozemek p. č. 1591/25 vznikl oddělením z pozemku p. č. 1591/17), vše v katastrálním území a obci Sudoměřice (celková hodnota směňovaných pozemků je 23.400,- Kč); za nově vzniklé pozemky soukromého vlastníka p.č. 4902/9 o výměře 126m² a p.č. 4902/10 o výměře 352m², které vznikly na základě geometrického plánu č. 904-161/2019 zpracovaného Bc. Petrem Kočvarou, MBA (pozemky p.č. 4902/9 a p.č. 4902/10 vznikly oddělením z pozemku p.č. 4902), vše v katastrálním území a v obci Sudoměřice (celková hodnota směňovaných pozemků je 107.550,- Kč). Vzhledem k hodnotě pozemků, které budou předmětem směny, bude doplatek Obce Sudoměřice ve prospěch soukromého vlastníka ve výši 84.150,- Kč. Náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Obec Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze tohoto záměru.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 05.05.2020

Zveřejněno do: 22.05.2020