Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru směny pozemků v lokalitě Horní Vápenky parc.č. 3391 a 3448 a parc.č. 3384 a 3441 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 09.03.2018 | Zveřejněno do: 26.03.2018 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že:

 z vlastnictví Obce Sudoměřice přejdou do vlastnictví Ludmily Maradové, bytem Sudoměřice,  tyto pozemky:

·        parc. č. 3391  druh pozemku orná půda, výměra 1339 m2,

·        parc. č. 3448  druh pozemku orná půda, výměra 1590 m2, 

a 

z vlastnictví Ludmily Maradové, bytem Sudoměřice,  přejdou do vlastnictví Obce Sudoměřice tyto pozemky:

·     parc. č. 3384 druh pozemku orná půda, výměra 1744 m2,

·     parc. č. 3441 druh pozemku orná půda, výměra 1391 m2,

zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín pro obec Sudoměřice a k.ú. Sudoměřice.

Doplatek ze strany Obce Sudoměřice činí 5 150,-Kč

Bližší informace podá:

starosta obce p. Stanislav Tomšej, tel. 724 165 469

místostarosta obce p. František Mikéska, tel. 777 277 714

E- mail:  pod.sudomerice@seznam.cz

OÚ Sudoměřice č.p. 322  

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.03.2018

Zveřejněno do: 26.03.2018