Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru směnit pozemky v k.ú.Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 13.02.2021 | Zveřejněno do: 01.03.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek,t.j. pozemky v k.ú. Sudoměřice: pozemek parc.č. 5239 – orná půda – výměra 446 m2 a pozemek parc.č. 5252 – orná půda – výměra 162 m2 za pozemky parc.č. 1781/13 – ostatní plocha, manipulační plocha – výměra 321 m2 a parc.č. 1781/14 – ostatní plocha, manipulační plocha – výměra 296 m2 tyto pozemky jsou zapsány v KN na LV 116 pro obec a k.ú. Sudoměřice. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.02.2021

Zveřejněno do: 01.03.2021