Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru směnit pozemky parc.č. 4117 za parc.č. 3694 v k.ú Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 26.03.2020 | Zveřejněno do: 17.04.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že: z vlastnictví Obce Sudoměřice přejde do vlastnictví Ing. Petra Kláska, bytem Petrov tento pozemek: - č. 4117 druh pozemku vinice, výměra 545m2,a z vlastnictví Ing. Petra Kláska, bytem Petrov, přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice tento pozemek: - č. 3694 druh pozemku zahrada, výměra 606 m2, výše uvedené pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín pro obec Sudoměřice a k.ú. Sudoměřice. Doplatek ze strany Obce Sudoměřice činí 1 220,-Kč. O zveřejnění tohoto záměru rozhodl v souladu s § 102 odst. 3 ve spojení s § 99 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), František Mikéska, starosta obce Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.03.2020

Zveřejněno do: 17.04.2020