Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru sepsání dodatku ke kupní smlouvě z roku 2010

Značka: | Zveřejněno od: 29.05.2020 | Zveřejněno do: 15.06.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 27.10.2010 uzavřenou se spol. CZA s.r.o. (pozn - dřívější název: HABA Czech, s.r.o.), se sídlem č.p. 553, 696 66 Sudoměřice, IČO 28351142. Předmětem dodatku je doplnění ustanovení, na jehož základě se spol. CZA s.r.o. zaváže uhradit obci Sudoměřice ke dříve sjednané kupní ceně částku odpovídající DPH.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 29.05.2020

Zveřejněno do: 15.06.2020