Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru propachtovat pozemek parc.č. 9 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.04.2020 | Zveřejněno do: 24.04.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r propachtovat pozemek p. č. 9, o výměře 68 m², nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci SJM Petr Rosypálek a Martina Rosypálková, bytem č.p. 376, 696 66 Sudoměřice. Více informací v příloze tohoto oznámení..

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 08.04.2020

Zveřejněno do: 24.04.2020