Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru propachtovat pozemek parc.č. 371 v k.ú.Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 26.03.2020 | Zveřejněno do: 17.04.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č.  128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r propachtovat pozemek p. č. 371, o výměře 118 m², nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č.  1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci Haně Bílské, bytem č.p. 322, 696 66 Sudoměřice. Více informací v příloze..

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.03.2020

Zveřejněno do: 17.04.2020