Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 3205/1 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.08.2022 | Zveřejněno do: 25.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr propachtovat část pozemku p. č. 3205/1, o výměře 272 m2, nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na LV č.1 u Kú pro JmK, katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybrenému zájemci. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.08.2022

Zveřejněno do: 25.08.2022