Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru propachtování pozemků

Značka: | Zveřejněno od: 03.03.2020 | Zveřejněno do: 20.03.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ( dále také jako "zákon o obcích"), záměr propachtovat níže uvrdené pozemky nacházející se v k.ú. Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci společnosti ZERA, a.s., se sídlem Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovice, IČO 63493021 za podmínek uvedených v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 03.03.2020

Zveřejněno do: 20.03.2020