Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc.č. 1883, 1884/1 a části 1887 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 31.03.2020 | Zveřejněno do: 16.04.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r pronajat pozemky p. č. 1883 - o výměře 2998 m², p.č. 1884/1 - o výměře 1069 m² a část pozemku p.č. 1887 - o výměře 970 m², nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci Josefu Fojtíkovi, bytem Sudoměřice 346, 696 66. Více informací v příloze..

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 31.03.2020

Zveřejněno do: 16.04.2020