Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc.1889/2, 1886/3 a část 1887 o výměře 1160 m2 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 17.04.2020 | Zveřejněno do: 04.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r pronajat pozemky p.č. 1889/2 - o výměře 2896 m², p.č. 1886/3 - o výměře 866 m² a část pozemku p.č. 1887 - o výměře 1160 m², nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci Zdeňkovi Fojtíkovi, bytem Sudoměřice 195, 696 66. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.04.2020

Zveřejněno do: 04.05.2020