Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru pronájmu části prostor v budově na parc.č. 300/3 v k.ú.Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 25.09.2020 | Zveřejněno do: 12.10.2020 | Typ: | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r pronajmout prostor o rozměrech 4,3 x 9,6 m a 5 x 6,4 nacházející se v budově na pozemku 300/3 (dále také jako „předmět nájmu“), nacházející se v katastrálním území a obci Sudoměřice. Shora uvedený předmět nájmu je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín předem vybranému zájemci: Kulturní spolek Zvedlá závora 2014, se sídlem Sudoměřice 432, 696 66 Sudoměřice. Více informací v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 25.09.2020

Zveřejněno do: 12.10.2020