Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru pronajmout pozemky dle přílohy v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 16.06.2023 | Zveřejněno do: 03.07.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r pronajmout:

 • pozemek parc. č. 1852/8, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 28 m2,
 • pozemek parc. č. 1852/14, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 16 m2,
 • pozemek parc. č. 1852/22, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 21 m2,
 • pozemek parc. č. 1852/26, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 18 m2,
 • pozemek parc. č. 2898, druh pozemku – orná půda, o výměře 402 m2,
 • části pozemku parc. č. 2904, druh pozemku – orná půda, o výměře 238 m2,
 • části pozemku parc. č. 2924, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 861 m2,
 • pozemek parc. č. 3034/2, druh pozemku – trvalý travní porost, o výměře 99 m2,
 • pozemek parc. č. 3039, druh pozemku – trvalý travní porost, o výměře 659 m2,
 • pozemek parc. č. 3048, druh pozemku – orná půda, o výměře 165 m2,
 • pozemek parc. č. 3049/1, druh pozemku – orná půda, o výměře 259 m2,
 • pozemek parc. č. 3064, druh pozemku – orná půda, o výměře 125 m2,
 • pozemek parc. č. 3065, druh pozemku – orná půda, o výměře 736 m2,
 • pozemek parc. č. 3070/1, druh pozemku – orná půda, o výměře 902 m2,
vše v k.ú. Sudoměřice, zapsáno na LV č. 1 pro k.ú. Sudoměřice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 67981801.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 16.06.2023

Zveřejněno do: 03.07.2023