Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru pronajmout část prostor na č.p.289 – ordinace

Značka: | Zveřejněno od: 27.11.2021 | Zveřejněno do: 13.12.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r p r o n a j m o u t část níže uvedených prostor umístěných ve stavbě č.p. 289, jež je součástí pozemku p.č. 696, zast. plocha a nádvoří (zapsané na LV č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, k. ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice). Více informací získáte v příloze tohoto oznámení..

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 27.11.2021

Zveřejněno do: 13.12.2021