Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc.č. 1786/117 a 1786/121 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 10.01.2019 | Zveřejněno do: 28.01.2019 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

  <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">zveřejňuje záměr prodat svůj majetek</b>, a to:<b></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b> </b></p> <h1 style="margin-left: 204.55pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level4 lfo1;">·            <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">část pozemku parc.č. 1786/117  v k. ú. Sudoměřice – ostatní plochy, jiná plocha – o výměře 43 m2,</b></h1> <h1 style="margin-left: 204.55pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level4 lfo1;">·            <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">část pozemku parc.č. 1786/121 v k.ú. Sudoměřice – ostatní plocha, ostatní komunikace – o výměře 3 m2,</b></h1> <h1 style="text-align: center;" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy č.857-Č12/2018 ze dne 24.10.2018,vznikne sloučením výše uvedených pozemků nový pozemek parc.č. 1786/252 v k.ú. Sudoměřice – ostatní plocha, jiná plocha – o výměře 45 m2. Tento nově vzniklý pozemek je předmětem prodeje.</b></h1> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">O zveřejnění záměru prodeje výše uvedených částí pozemků z majetku obce rozhodlo Zastupitelstvo obce Sudoměřice na svém 4. zasedání dne 17. 12. 2018 </b>(<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">usnesení bod č.  4/7)</b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Další zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 28. ledna 2019 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice</b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">.</b></p> <p class="Default"><b><u>Podání nabídky: </u></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u></u></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">Bližší informace podá:</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">starosta obce p. František Mikéska, tel. 777 277 714</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">místostarosta obce p. Robert Šrédl, tel. 702 228 247</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">E- mail:  <a href="mailto:pod.sudomerice@seznam.cz">pod.sudomerice@seznam.cz</a></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">OÚ Sudoměřice č.p. 322</p>

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 10.01.2019

Zveřejněno do: 28.01.2019