Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku z majetku obce Sudoměřice parc. č. 79 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.06.2018 | Zveřejněno do: 25.06.2018 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to:

 

·         pozemek parc.č. 79 v k. ú. Sudoměřice – zastavěná plocha a nádvoří – 20 m2.

 

Bližší informace podá:

starosta obce p. Stanislav Tomšej, tel. 724 165 469

místostarosta obce p. František Mikéska, tel. 777 277 714

E- mail:  pod.sudomerice@seznam.cz

OÚ Sudoměřice č.p. 322    

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 06.06.2018

Zveřejněno do: 25.06.2018