Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku z majetku obce Sudoměřice parc. č. 150/5 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 27.07.2018 | Zveřejněno do: 15.08.2018 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění záměru prodeje pozemku z majetku obce Sudoměřice Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to: · nově vzniklý pozemek parc.č. 150/5 v k. ú. Sudoměřice – ostatní plocha, jiná plocha – o výměře 1 m2, který vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.843-81/2018 ze dne 12.7.2018.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.07.2018

Zveřejněno do: 15.08.2018