Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.943 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.05.2019 | Zveřejněno do: 24.05.2019 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodat svůj pozemek, a to: pozemek parc. č. 943 v k.ú. Sudoměřice - ostatní plocha, jiná plocha - o výměře 22 m2. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku Obce rozhodlo Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 25.3.2019 (usnesení bod č. 6/20). další zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 24.5.2019 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 06.05.2019

Zveřejněno do: 24.05.2019