Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č.935 a parc.č. 947/11 v k. ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 18.11.2014 | Zveřejněno do: 04.12.2014 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to pozemeky parc. č. 935 v k. ú. Sudoměřice – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 49 m2 a pozemek parc.č. 947/11 v k.ú. Sudoměřice - a ostatní plocha - o výměře 19 m2. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém XXXIV. zasedání dne 19. 9. 2014 (usnesení bod č.  XXXIV/10). Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 04. 12. 2014 na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 18.11.2014

Zveřejněno do: 04.12.2014