Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 884/2 a parc.č.885 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 23.01.2020 | Zveřejněno do: 10.02.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to - pozemek p.č. 884/2,zahrada, o výměře 111 m2, v k.ú. Sudoměřice a pozemek p.č. 885, zahrada, o výměře 147 m2, v k.ú. Sudoměřice. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku obce rozhodlo Zastupitelstvo obce na svém 12.zasedání dne 16.12.2019 (usnesení bod č.12/19).Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 10.2.2020 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice č.p.322, 696 66 Sudoměřice nebo na podatelnu Obecního úřadu v Sudoměřicích. Ostatní informace jsou uvedeny v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.01.2020

Zveřejněno do: 10.02.2020