Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 4184/15, 4184/16 v k.ú.Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 27.04.2017 | Zveřejněno do: 15.05.2017 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo na svém XXIX. zasedání dne 27. 3. 2017, usnesením č.  XXIX/10, o zveřejnění záměru prodeje  pozemků  z vlastnictví obce. Jedná se o  pozemky parc. č.   4184/15  v k. ú. Sudoměřice – vinice  – 900m2       pozemek parc.č. 4184/16  v k. ú. Sudoměřice – vinice  – 1700m2       

Zájemci o koupi pozemků se mohou přihlásit nejpozději do 15.5.2017 do 12.00 hodin.  Celý záměr a Závazný formulář pro podání nabídky je v příloze tohoto záznamu na ÚD.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.04.2017

Zveřejněno do: 15.05.2017