Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 340 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 10.03.2022 | Zveřejněno do: 28.03.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek předem vybranému zájemci, a to: pozemek parc. č. 340 v k.ú. Sudoměřice - zahrada - 414 m2, který se nachází v katastrálním území Sudoměřice a je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 10.03.2022

Zveřejněno do: 28.03.2022