Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.2654/35 o výměře 9630m2 z majetku obce

Značka: | Zveřejněno od: 02.10.2015 | Zveřejněno do: 19.10.2015 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to pozemek parc. č. 2654/35 v k. ú. Sudoměřice – orná půda  – o výměře 9630 m2 v průmyslové zóně. O  zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém XIV. zasedání dne 30. 09. 2015 (usnesení bod č.  XIV/5). Zájemci se mohou přihlásit písemně  závazným formulářem, který je uveřejněn v příloze tohoto zveřejnění a to nejpozději do 19.10.2015 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 02.10.2015

Zveřejněno do: 19.10.2015