Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 233 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 13.04.2021 | Zveřejněno do: 30.04.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat pozemek p. č. 233 – zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 63 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.04.2021

Zveřejněno do: 30.04.2021