Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 1854/3, 1868, 3034 a 3049 v k.ú.Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 01.09.2016 | Zveřejněno do: 19.09.2016 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to:

- pozemek parc.č. 1854/3 v k. ú. Sudoměřice – ostatní plocha –  299 m2 ,pozemek parc.č. 1868 v k. ú. Sudoměřice – ostatní plocha –  971 m2 , pozemek parc.č. 3034 v k. ú. Sudoměřice – trvalý travní porost – 210 m2pozemek parc.č. 3049 v k. ú. Sudoměřice – orná půda –  314 m2

U výše uvedených pozemků se jedná o uplatnění předkupního práva vyplývajícího ze Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi pozemku ze dne 21.9.2011 schválenou ZO Sudoměřice dne 20.6.2011 usnesením č.V/17.

O zveřejnění záměru prodeje výše uvedených pozemků z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém XXIII. zasedání dne 29. 8. 2016 (usnesení bod č.  XXIII/5)

Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 19. 9. 2016 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice.

 

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 01.09.2016

Zveřejněno do: 19.09.2016