Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.1615/1 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 17.02.2020 | Zveřejněno do: 04.03.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to - pozemek p.č. 1615/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 108 m2, v k.ú. Sudoměřice.  O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku obce rozhodlo Zastupitelstvo obce na svém 13.zasedání dne 27.1.2020 (usnesení bod č.13/15).Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 4.3.2020 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice č.p.322, 696 66 Sudoměřice nebo na podatelnu Obecního úřadu v Sudoměřicích. Ostatní informace jsou uvedeny v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.02.2020

Zveřejněno do: 04.03.2020