Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 140 v k. ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 18.11.2014 | Zveřejněno do: 04.12.2014 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to pozemek parc. č. 140 v k. ú. Sudoměřice – zahrada – o výměře 231 m2 . O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém XXXIV. zasedání dne 19. 9. 2014 (usnesení bod č.  XXXIV/9). Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 04. 12. 2014 na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 18.11.2014

Zveřejněno do: 04.12.2014