Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 133 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.12.2020 | Zveřejněno do: 18.12.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj ma jetek předem vybranému zájemci, a to pozemek parc. č. 133 v k.ú. Sudoměřice - zastavěná plocha a nádvoří - 79 m2. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém 21. zasedání dne 30.11.2020 (usnesení bod č. 21/11). Více informací naleznete v příloze tohoto uveřejnění.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.12.2020

Zveřejněno do: 18.12.2020