Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 03.04.2020 | Zveřejněno do: 20.04.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat pozemek p. č. 1606/1 - zastavěná plocha a nádvoří -  o výměře 112 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci panu Miroslavu Miškěříkovi, bytem Sudoměřice 66, 696 66. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 03.04.2020

Zveřejněno do: 20.04.2020