Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.1602 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 26.11.2019 | Zveřejněno do: 13.12.2019 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to - pozemek p.č. 1602,zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m2, v k.ú. Sudoměřice.  O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku obce rozhodlo Zastupitelstvo obce na svém 9.zasedání dne 26.8.2019 (usnesení bod č.9/19).Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 13.12.2019 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice č.p.322, 696 66 Sudoměřice nebo na podatelnu Obecního úřadu v Sudoměřicích. Ostatní informace jsou uvedeny v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.11.2019

Zveřejněno do: 13.12.2019