Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.1601 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 12.06.2019 | Zveřejněno do: 28.06.2019 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat nemovitou věc, a to - pozemek p.č. 1601, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 141 m2, v k.ú. Sudoměřice, zapsaný na LV č. 1 pro katastrální území Sudoměřice, obec Sudoměřice, vedený v katastru nemovitostí u Kú pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedené nemovitosti obce rozhodlo Zastupitelstvo obce na svém 7.zasedání dne 27.5.2019.Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 28.6.2019 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice č.p. 322, 696 66 Sudoměřice nebo na podatelnu Obecního úřadu v Sudoměřicích. Ostatní informace jsou uvedeny v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 12.06.2019

Zveřejněno do: 28.06.2019