Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje nově vzniklých pozemků parc.č. 948/2 a 948/3 v k.ú.Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 20.10.2016 | Zveřejněno do: 10.11.2016 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek a to:

 

·          nově vzniklý pozemek parc.č. 948/2 v k. ú. Sudoměřice – zastavěná plocha – 1 m2, který vznikl na základě geometrického plánu pro změnu obvodu budovy č.777-204/2016.

 

·          nově vzniklý pozemek parc.č. 948/3 v k. ú. Sudoměřice – zastavěná plocha – 1 m2, který vznikl na základě geometrického plánu pro změnu obvodu budovy č.777-204/2016.

 

O zveřejnění záměru prodeje výše uvedených pozemků z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém XXIV. zasedání dne 3. 10. 2016 (usnesení bod č.  XXIV/17)

 

Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 10. 11. 2016 na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice.

 

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 20.10.2016

Zveřejněno do: 10.11.2016