Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje nově vzniklých pozemků parc.č.2654/149 o výměře 3966m2 a parc.č.2654/150 o výměře 109m2

Značka: | Zveřejněno od: 04.01.2016 | Zveřejněno do: 20.01.2016 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to nově vzniklé pozemky parc. č. 2654/149 v k. ú. Sudoměřice – orná půda  – o výměře 3966m2 a pozemek parc.č. 2654/150 - orná půda - o výměře 109m2 - v průmyslové zóně v Sudoměřicích. Pozemky vznikly na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků č.754-311/2015. O  zveřejnění záměru prodeje výše uvedených pozemků obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém XVIII. zasedání dne 28. 12. 2015 (usnesení bod č.  XVIII/7). Zájemci se mohou přihlásit písemně a to nejpozději do 20.1.2016 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 04.01.2016

Zveřejněno do: 20.01.2016