Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti obce Sudoměřice 1591/16 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 10.05.2019 | Zveřejněno do: 27.05.2019 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat nemovitou věc, a to - pozemek p.č. 1591/16, orná půda, o výměře 756 m2, v k.ú. Sudoměřice, zapsaný na LV č. 1 pro katastrální území Sudoměřice, obec Sudoměřice, vedený v katastru nemovitostí u Kú pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedené nemovitosti obce rozhodlo Zastupitelstvo obce na svém 6.zasedání dne 25.3.2019.Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 27.5.2019 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice nebo na podatelnu Obecního úřadu v Sudoměřicích. Ostatní informace jsou uvedeny v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 10.05.2019

Zveřejněno do: 27.05.2019