Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č.2654/35 o výměře 5555m2 z majetku obce

Značka: | Zveřejněno od: 05.11.2015 | Zveřejněno do: 23.11.2015 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to část pozemku parc. č. 2654/35 v k. ú. Sudoměřice – orná půda  – o výměře 5555 m2 - v průmyslové zóně v Sudoměřicích. O  zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém XVI. zasedání dne 27. 10. 2015 (usnesení bod č.  XVI/8). Zájemci se mohou přihlásit písemně a to nejpozději do 23.11.2015 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 05.11.2015

Zveřejněno do: 23.11.2015