Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1599/3 v k. ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 10.12.2014 | Zveřejněno do: 29.12.2014 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to část pozemku parc. č. 1599/3 v k. ú. Sudoměřice – ostatní  plocha  – o výměře 172 m2. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém III. zasedání dne 5. 12. 2014 (usnesení bod č.  III/8). Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 29. 12. 2014 na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 10.12.2014

Zveřejněno do: 29.12.2014