Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodat pozemky parc. č. 1910/7, parc. č. 1910/10, parc. č. 1910/11

Značka: | Zveřejněno od: 10.08.2022 | Zveřejněno do: 27.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat pozemek p.č.1910/7, ostatní plocha; pozemek p.č. 1910/10, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba Sudoměřice č.p. 553 (LV č. 2522);  pozemek p.č. 1910/11, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba Sudoměřice č.p. 553 (LV č. 2522); všechny pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Sudoměřice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na LV č. 1, a to předem vybranému zájemci. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 10.08.2022

Zveřejněno do: 27.08.2022