Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru pozemků parc. č. 1599/28 a parc. č. 1599/38 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.06.2022 | Zveřejněno do: 24.06.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek předem vybranému zájemci, a to: - nově vzniklý pozemek parc. č. 1599/28 v k.ú. Sudoměřice - ost. plocha - 12 m2, který se vznikl na základě GP pro rozdělení pozemků č. 983-1406/2021 - nově vzniklý pozemek parc. č. 1599/38 v k.ú. Sudoměřice - ost. plocha - 10 m2, který se vznikl na základě GP pro rozdělení pozemků č. 983-1406/2021, nacházející se v katastrálním území   Sudoměřice, který je zapsán na LV č.1 u Kú pro JmK, katastrální pracoviště Hodonín. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.06.2022

Zveřejněno do: 24.06.2022