Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc.č. 10 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 07.05.2020 | Zveřejněno do: 25.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r propachtovat část pozemku parc. č. 10, o výměře 150 m², nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci SJM Jan Dřízga a Ludmila Dřízgová, bytem č.p. 377, 696 66 Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze tohoto uveřejnění.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 07.05.2020

Zveřejněno do: 25.05.2020