Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru o uzavření dohody o zrušení a vypořádání podíl.spoluvlastnictví poz. p.č.2654/77

Značka: | Zveřejněno od: 01.09.2022 | Zveřejněno do: 19.09.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 2654/77 o výměře 9418 m2, orná půda (Obec Sudoměřice - podíl 1/8 a společnost Žerotín, a.s. - podíl 21/24), zapsané na LV 2709 u Kú pro JmK se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Hodonín pro obec a k.ú. Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.09.2022

Zveřejněno do: 19.09.2022