Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru dočasného snížení nájmu Obecní hospůdky

Značka: | Zveřejněno od: 27.11.2021 | Zveřejněno do: 13.12.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r dočasně snížit za pronájem Obecní hospůdku na č.p. 222 a to takto: Výše nájemného se dočasně snižuje  v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 na částku 4000,-Kč/měsíc. Odůvodnění: Vzhledem ke stávající pandemické situaci v ČR a zejména Vládou ČR vydávaných omezení, které mají snížit přenos koronaviru COVID -19, dochází k omezování kapacity a otevírací doby. O zveřejnění tohoto záměru rozhodlo Zastupitelstvo obce Sudoměřice na svém 30.zasedání dne 22.listopadu 2021, usnesením č. 30/5. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 27.11.2021

Zveřejněno do: 13.12.2021