Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru budoucího nájmu pozemků v lokalitě Křivý kout

Značka: | Zveřejněno od: 10.09.2020 | Zveřejněno do: 29.09.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě v budoucnu pronajat: - pozemek parc. č. 1852/8, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 28 m2, - pozemek parc. č. 1852/14, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 16 m2, - pozemek parc. č. 1852/22, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 21 m2, - pozemek parc. č. 1852/26, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 18 m2, - pozemek parc. č. 2898, druh pozemku – orná půda, o výměře 7.402 m2, - části pozemku parc. č. 2904, druh pozemku – orná půda, o výměře 238 m2, - části pozemku parc. č. 2924, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 861 m2, - pozemek parc. č. 3034/2, druh pozemku – trvalý travní porost, o výměře 99 m2, - pozemek parc. č. 3039, druh pozemku – trvalý travní porost, o výměře 659 m2, - pozemek parc. č. 3048, druh pozemku – orná půda, o výměře 165 m2, - pozemek parc. č. 3049/1, druh pozemku – orná půda, o výměře 259 m2, - pozemek parc. č. 3064, druh pozemku – orná půda, o výměře 125 m2, - pozemek parc. č. 3065, druh pozemku – orná půda, o výměře 736 m2, - pozemek parc. č. 3070/1, druh pozemku – orná půda, o výměře 902 m2, vše v k.ú. Sudoměřice, zapsáno na LV č. 1 pro k.ú. Sudoměřice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábř..L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 67981801.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 10.09.2020

Zveřejněno do: 29.09.2020