Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 150/6 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 17.04.2020 | Zveřejněno do: 04.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, tzn.nově vzniklý pozemek parc. č. 150/6 druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, výměra 42 m2, který vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.915-46/2020, který vypracoval Bc.Petr Kočvara, MBA, Strážnice, potvrzen KÚ dne 15.4.2020, oddělení o d pozemku parc.č.150/1 v k.ú. Sudoměřice. Výše uvedený pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na LV č.1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín pro obec Sudoměřice a k.ú. Sudoměřice.Předem vybranému zájemci: Ing. Janu Gavlíkovi, Sudoměřice 41, 696 66 Sudoměřice, více informací v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.04.2020

Zveřejněno do: 04.05.2020