Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Žádosti o příspěvek – dotaci na rok 2017 – Upozornění

Značka: | Zveřejněno od: 21.09.2016 | Zveřejněno do: 14.12.2016 | Typ: Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

Upozorňujeme všechny organizace a spolky v Sudoměřicích, které si každoročně žádají o příspěvek na činnost z rozpočtu obce Sudoměřice, že dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dle tohoto zákona musí každá žádost o dotaci splňovat parametry výše uvedeného zákona a v případě, že tato žádost nebude odpovídat platné legislativě, nebude moci být Zastupitelstvem obce Sudoměřice projednána. Doporučujeme si prohlédnout : www.obecsudomerice.cz/obec-úřad/zadost-o-dotace.html, kde jsou podrobné informace včetně formuláře žádosti ke stažení.  Aby mohly být Vaše žádosti zahrnuty do rozpočtu na rok 2017, musí být takováto žádost doručena nejpozději do 21.11.2016 na OÚ Sudoměřice. Dále upozorňujeme, že povinnost doložit vyúčtování dotace za rok 2016 je do 31.12.2016.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.09.2016

Zveřejněno do: 14.12.2016