Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o vydání změny č. 7 ÚP Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 07.01.2014 | Zveřejněno do: 23.01.2014 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává změnu č. 7 ÚPN SÚ Sudoměřice formou opatření obecné povahy podle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění. Vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy změny č. 7 ÚPN SŮ Sudoměřice není možné jej zveřejnit na úřední desce v úplném znění.

 

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 07.01.2014

Zveřejněno do: 23.01.2014