Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

Značka: | Zveřejněno od: 15.09.2021 | Zveřejněno do: 18.10.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 15.09.2021

Zveřejněno do: 18.10.2021